Bộ đàm

 • Mã số : 990

  Cự ly liên lạc : 1 ~ 2 Km ( tuỳ theo điều kiện và môi trường sử...

  Giá: 740.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm Motorola CP910
  Bộ đàm Motorola CP910
  Mua 05 máy tặng 01 máy
 • Mã số : 991

  Cự ly liên lạc : 1 ~ 5 Km ( tuỳ theo điều kiện và môi trường sử...

  Giá: 1.030.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm Motorola CP310
 • Mã số : 992

  Cự ly liên lạc : 1 ~ 4 Km ( tuỳ theo điều kiện và môi trường sử...

  Giá: 990.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm Motorola GP758
 • Mã số : 993

  Cự ly liên lạc : 1 ~ 4 Km ( tuỳ theo điều kiện và môi trường sử...

  Giá: 1.140.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm Motorola CP398 Plus
 • Mã số : 994

  Cự ly liên lạc : 1 ~ 4 Km ( tuỳ theo điều kiện và môi trường sử...

  Giá: 1.340.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm Motorola CP900
 • Mã số : 995

  Sản phẩm cao cấp và đi xa của Motorola. Cự ly liên lạc : 1 ~ 6 Km...

  Giá: 1.430.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm Motorola CP 188PLUS
 • Mã số : 996

  Sản phẩm cao cấp và đi xa nhất hiện nay của Motorola. Cự ly liên...

  Giá: 1.900.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm Motorola CP – 3489
 • Mã số : 997

  Cự ly liên lạc : 1 ~ 3 Km ( tuỳ theo điều kiện và môi trường sử...

  Giá: 590.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm Kenwood TK 270
 • Mã số : 998

  Cự ly liên lạc : 1 ~ 4 Km ( tuỳ theo điều kiện và môi trường sử...

  Giá: 940.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm Kenwood TK 350
 • Mã số : 999

  Cự ly liên lạc : 1 ~ 7 Km ( tuỳ theo điều kiện và môi trường sử...

  Giá: 1.690.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm Kenwood TK 388
  Bộ đàm Kenwood TK 388
  Tặng tai nghe
 • Mã số : 1000

  Cự ly liên lạc: (tùy thuộc vào địa hình): + Nội thành 1 - 5 Km....

  Giá: 1.740.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm Kenwood TK3318
 • Mã số : 1001

  Cự ly liên lạc : 1 ~ 6 Km ( tuỳ theo điều kiện và môi trường sử...

  Giá: 1.400.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm Kenwood TK3688
 • Mã số : 1002

  Dải tần số VHF: 136-174 Mhz

  Giá: 1.730.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm ICOM V80E
 • Mã số : 1003

  Dải tần số VHF: 136-174 Mhz

  Giá: 2.590.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT)
  Bộ đàm ICOM IC-V88
 • Mã số : 1004

  Dải tần số UHF 400-470 Mhz

  Giá: 1.190.000 đ

  ( Đã bao gồm VAT )
  Bộ đàm Spender TC- 400 UHF/VHF
 • Mã số : 1005

  Dải tần số UHF 400 - 470 Mhz

  Giá: 1.930.000 đ

  ( Đã bao gồm VAT )
  Bộ đàm Spender TC- 800
 • Mã số : 1006

  Dải tần hoạt động: 136 -174 VHF DJ-A11 /400 -470 MHz UHF DJ-A41

  Giá: 1.900.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Bộ đàm Alinco DJ -A11/ DJ-A41
 • Mã số : 1007

  Dải tần hoạt động: UHF- VHF FM :136 -137 MHz (VX10/ V50)/400-470 MHz (V...

  Giá: 2.190.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Bộ đàm Alinco DJ-VX50
 • Mã số : 1008

  Tai nghe dùng chung cho các hãng Kenwood – Motorola và các hãng khác

  Giá: 140.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Tai nghe xoắn
 • Mã số : 1009

  Tai nghe dùng chung cho các hãng Kenwood – Motorola và các hãng khác

  Giá: 230.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Tai nghe thẳng
 • Mã số : 1010

  Tai nghe dùng chung cho các hãng Kenwood – Motorola và các hãng khác

  Giá: 590.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Tai nghe Spender
 • Mã số : 1011

  Tai nghe dùng chung cho các hãng Kenwood – Motorola và các hãng khác

  Giá: 690.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Tai nghe Kenwood EMC5
 • Mã số : 1012

  Tai nghe dùng chung cho các hãng Kenwood – Motorola và các hãng khác

  Giá: 690.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Tai nghe Motorola M9
 • Mã số : 1013

  MÁY BỘ ĐÀM IRADIO IR-668

  Giá: 530.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Bộ đàm IRADIO IR-668
 • Mã số : 1014

  Bộ đàm IRADIO IR-669 ( FM )

  Giá: 730.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Bộ đàm IRADIO IR-669 ( FM )
 • Mã số : 1015

  Bộ đàm IRADIO IR-669 ( 7W )

  Giá: 990.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Bộ đàm IRADIO IR-669 ( 7W )
Công Ty TNHH Viễn Thông Tân Minh Tường