Máy chiếu Acer

 • Mã số : 1141

  Công nghệ: DLP, DLP 3D ready Độ sáng: 3,600 ANSI Lumens

  Giá: 8.400.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy chiếu ACER - X118H
 • Mã số : 1142

  Công nghệ: DLP, DLP 3D ready Độ sáng: 3,600 ANSI Lumens

  Giá: 10.000.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy chiếu ACER - X128H
 • Mã số : 1143

  Công nghệ: DLP, DLP 3D ready Độ sáng: 3,600 ANSI Lumens

  Giá: 10.800.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy chiếu ACER - P1150
 • Mã số : 1144

  Công nghệ: DLP, DLP 3D ready Độ sáng: 3,600 ANSI Lumens

  Giá: 12.800.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy chiếu ACER - P1250
 • Mã số : 1145

  Công nghệ: DLP, DLP 3D ready Độ sáng: 3,400 ANSI Lumens

  Giá: 13.000.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy chiếu ACER - P1286
 • Mã số : 1146

  Công nghệ: DLP, DLP 3D ready Độ sáng: 4,200 ANSI Lumens

  Giá: 16.400.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy chiếu ACER - P1287
 • Mã số : 1147

  Công nghệ: DLP, DLP 3D ready Độ sáng: 4,000 ANSI Lumens

  Giá: 15.300.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy chiếu ACER - X1226H
 • Mã số : 1148

  Công nghệ: DLP, DLP 3D ready Độ sáng: 3,700 ANSI Lumens

  Giá: 15.700.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy chiếu ACER - X137WH
 • Mã số : 1149

  Công nghệ: DLP, DLP 3D ready Độ sáng: 4,000 ANSI Lumens

  Giá: liên hệ

  Máy chiếu ACER - X1326WH
 • Mã số : 1150

  Công nghệ: DLP, DLP 3D ready Độ sáng: 4,500 ANSI Lumens

  Giá: liên hệ

  Máy chiếu ACER - P1387W
 • Mã số : 1151

  Công nghệ: DLP, DLP 3D ready Độ sáng: 4,500 ANSI Lumens

  Giá: liên hệ

  ( Đặt hàng )
  Máy chiếu ACER - P6200S
 • Mã số : 1152

  Công nghệ: DLP, DLP 3D ready Độ sáng: 3,400 ANSI Lumens

  Giá: liên hệ

  ( Đặt hàng )
  Máy chiếu 3D ACER - H5383BD
 • Mã số : 1153

  Công nghệ: DLP, DLP 3D ready Độ sáng: 3,400 ANSI Lumens

  Giá: liên hệ

  ( Đặt hàng )
  Máy chiếu 3D ACER - H6512BD
Công Ty TNHH Viễn Thông Tân Minh Tường