Máy hủy giấy

 • Mã số : 699

  MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model...

  Giá: 3.390.000 đ

  Máy hủy giấy Magitech DM-120C
 • Mã số : 700

  MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model...

  Giá: 3.690.000 đ

  Máy hủy giấy Magitech DM-120M
 • Mã số : 701

  MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model...

  Giá: 4.590.000 đ

  Máy hủy giấy Magitech DM-220C
 • Mã số : 702

  MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model...

  Giá: 4.790.000 đ

  Máy hủy giấy Magitech OM-16XC
 • Mã số : 703

  MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model...

  Giá: 6.390.000 đ

  Máy hủy giấy Magitech DM-300C
 • Mã số : 704

  MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model...

  Giá: 6.490.000 đ

  Máy hủy giấy Magitech DM-300M
 • Mã số : 705

  Máy hủy giấy ZIBA HC-27 Kiểu hủy: Vụn thành mảnh 3x16mm Công suất...

  Giá: 2.900.000 đ

  Máy hủy giấy ZIBA HC-27
 • Mã số : 706

  Máy hủy giấy ZIBA HC-38 Kiểu hủy: Vụn thành mảnh 3x16mm Công suất...

  Giá: 3.900.000 đ

  Máy hủy giấy ZIBA HC-38
 • Mã số : 707

  Máy hủy giấy ZIBA HS-38 Kiểu hủy: Vụn thành sợi 3.8mm Công suất...

  Giá: 4.900.000 đ

  Máy hủy giấy ZIBA HS-38
 • Mã số : 708

  Máy hủy giấy ZIBA HC-52 Kiểu hủy: Vụn thành mảnh 3x30mm Công suất...

  Giá: 5.300.000 đ

  Máy hủy giấy ZIBA HC-52
 • Mã số : 709

  Máy hủy giấy ZIBA PC-410CD Kiểu hủy: Vụn thành mảnh 2.5x15mm Công...

  Giá: 6.900.000 đ

  Máy hủy giấy ZIBA PC-410CD
 • Mã số : 710

  Máy hủy giấy ZIBA PC-415CD Kiểu hủy: Vụn thành mảnh 2x10mm Công...

  Giá: 7.900.000 đ

  Máy hủy giấy ZIBA PC-415CD
 • Mã số : 711

  Máy hủy giấy ZIBA PC-417CD Kiểu hủy: Vụn thành mảnh 2x10mm Công...

  Giá: 8.900.000 đ

  Máy hủy giấy ZIBA PC-417CD
 • Mã số : 712

  Máy hủy giấy LBA H-8CD Kiểu hủy: Vụn thành mảnh 2x8mm Công suất...

  Giá: 4.300.000 đ

  Máy hủy giấy LBA H-8CD
 • Mã số : 713

  Máy hủy giấy LBA P-13CD Kiểu hủy: Vụn thành mảnh 3x18mm Công suất...

  Giá: 6.400.000 đ

  Máy hủy giấy LBA P-13CD
 • Mã số : 714

  Miệng cắt: 220 mm, Loại cắt: Vụn , Hủy các chất liệu: giấy, ...

  Giá: 3.400.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy BINGO-C30
 • Mã số : 715

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ

  Giá: 4.400.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy BINGO-C32
 • Mã số : 716

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ

  Giá: 4.500.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy BINGO-C35
 • Mã số : 717

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ

  Giá: 5.200.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy BINGO-C36
 • Mã số : 718

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ, đĩa CD

  Giá: 4.300.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy BINGO-C40CD
 • Mã số : 719

  HỦY GIẤY, KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…

  Giá: 6.900.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy BINGO-C42CD
 • Mã số : 720

  HỦY GIẤY, KIM KẸP, KIM BẤM, ĐĨA CD, THẺ…

  Giá: 5.600.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy BINGO-C45CD
 • Mã số : 721

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ, đĩa CD …

  Giá: 6.100.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy BINGO-C46CDT
 • Mã số : 722

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ, đĩa CD (ngăn r...

  Giá: 6.990.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy BINGO-ELEGANT
 • Mã số : 723

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ, đĩa CD .

  Giá: 19.400.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy BINGO 168 – CD1
 • Mã số : 724

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ, đĩa CD .

  Giá: 21.300.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy BINGO 168 – CD2
 • Mã số : 725

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm,...

  Giá: 4.500.000 đ

  Máy hủy giấy EBA 1120S
 • Mã số : 726

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM,...

  Giá: 12.000.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy EBA 1125S
 • Mã số : 727

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM,...

  Giá: 13.500.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy EBA 1324S
 • Mã số : 728

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM,...

  Giá: 20.800.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy EBA 2127S
 • Mã số : 729

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM,...

  Giá: 22.800.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy EBA 2127C
 • Mã số : 730

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM,...

  Giá: 33.800.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy EBA 2331S
 • Mã số : 731

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM,...

  Giá: 36.800.000 đ

  ( Chưa bao gồm VAT )
  Máy hủy giấy EBA 2331C
 • Mã số : 732

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM,...

  Giá: liên hệ

  Máy hủy giấy EBA 5141C
 • Mã số : 733

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM,...

  Giá: liên hệ

  Máy hủy giấy EBA 5146C
 • Mã số : 734

  Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, ID Card, thẻ ATM, đĩa...

  Giá: liên hệ

  Máy hủy giấy EBA 7050-C2
Công Ty TNHH Viễn Thông Tân Minh Tường